Eesti e-riigi eksport

Pildil on vast avatud trammiliin Addis Ababas. Addis Ababas on Aafrika Liidu peakorter

On palju räägitud Eestist kui edukast ja hästi arenenud e-riigist, kuid Eesti tegelik huvi oleks pigem kapitaliseerida see edu korralikuks ekspordiharuks. Seda pole veel toimunud ning ilma sihipärase tegevuseta ei toimugi. Maailmas on väga palju riike ning rahvusvahelisi korporatsioone, kes de facto juba täna müüvad, ja väga edukalt, e-riigi lahendusi. Eesti ei tee seda, kindlasti mitte sellises ulatuses, mis oleks nähtav riigi SKP tasemel.

Eestis on tehtud väga palju tarkvaralisi lahendusi avaliku sektori tarbeks. See kogemus on unikaalne tänu meie väiksusele ning võimele automatiseerida kiiresti terveid valdkondi. Suuremates riikides kulub sellele kordi rohkem aega ja raha. Ehk meil on unikaalne kogemustepagas. Mõned tarkvarafirmad üritavad selle pealt ka oma tarkvarateenuseid edasi müüa. Kuid tarkvaraarenduse teenuste müük ei ole meie jaoks jätkusuutlik: me ei leia kunagi nii palju piisava kvalifikatsiooniga inimesi, et mehitada meeskondi maailma erinevatesse riikidesse.

Tarkavara teenuste müügi asemel võiks hoopis hakata tootestama meie lahendusi ning lasta neid kohalikel partneritel ellu viia. Ise kasseeriks tulu litsentsitasudena. Litsentside müük võimaldab võimendada tarkavaratootjate tulu teenimise potentsiaali.

Mitmed Eesti tarkvaratootjad juba arendavad ka tooteid, mida saab müüa laiemas maailmas, ilma et Eesti tarkvarainsenerid peaksid minema välismaale. Mul oleks soovitus kuhu neid müüa: Aafrika.

Aafrikas on 55 riiki ning veelgi rohkem erinevatel tasanditel omavalitsusi. Ehk siis piisavalt suur turg avaliku sektor e-lahendustele. Seal on ka raha ning üldine konkurents e-asjade turul on mõnevõrra nõrgem võrreldes teiste regioonidega. Ideaalne paik turule sisenemiseks.