e-Valitsemine Aafrikas

Tänavakaubandus Midrandis Tänavakaubandus Midrandis Pan-Aafrika Parlamendi läheduses

Hiljuti ilmus Maailmapanga arenguaruanne “Digitaalsed dividendid”, mille koostajate seas oli nii mõnigi eestlane. Lihtsustatult räägitakse seal sellest, et tark ja arukas IT kasutamine parandab reaalselt maailma. Kuid IT ei too kasu iseeneslikult, tulemuste saavutamiseks peab vaeva nägema. Ma loodan, et see vägagi asjakohane aruanne aitab poliitilisel eliidil üle maailma mõista, et IT ei ole mingi hobi, vaid reaalne kasutoov instrument, mida tuleb kasutada rahva heaolu kasvatamise eesmärgil.

Meil Eestis vedas, Mart Laar peaministrina ja T.H. Ilves poliitikuna olid suured IT fännid ning edendasid jõuliselt e-asju. Ei olnud tarvidust selgitada, ka siis kui IT tundus rohkem nagu hobi ja eralõbu olevat. Tänaseks on enamus eestlastest omast kogemustest aru saanud, kui oluline on IT elu korraldamiseks. See on meie väärtus – me saame teistele rääkida ning selgitada, et e-halduses ei ole midagi müütilist ning sellest on kasu.

Osalesin hiljuti Pan-Aafrika Parlamendi IT-komisjoni istungil Lõuna-Aafrika Vabariigis, kuhu kutsuti eksperte eri riikidest, et rääkida IT võimalustest Aafrikas. Eksperdid olid peamiselt edumeelsetest Aafrika riikidest (Alžeeria ja Tuneesia), lisaks oli kohal ka Eesti. Kui sai räägitud, mida ja kuidas me oleme Eestis tänu IT-le saavutanud, siis tuneeslane ütles, et kõlab nagu oleks see kõik ulmejutt, ent siis lisas ta, et see on lootuskiir Aafrikale, ka Aafrika võib areneda kiirelt nagu Eesti kunagi.

Mina usun samuti, igaüks ei pea jalgratast leiutama. Parimatest kogemustest tuleb õppida. Omal ajal oli rahvusvaheliselt oluline saada üle maailma tollindus korda. Loodi Maailma Tolliorganisatsioon (WCO), mis töötas välja olukorra hindamise metodoloogia, vajalike äriprotsesside raamistiku, IT lahenduse nende äriprotsesside jaoks (ASYCUDA) ja ka koolitused kõikidele sihtrühmadele. Tänaseks toimib toll peaaegu laitmatult üle maailma.

Mina pakkusin Aafrika Liidule sama lahenduse: teeme e-valitsemise jaoks korraliku kirjelduse, mis sisaldab  hindamisraamistiku, äriprotsesside raammudelit, IT vajaduste kirjeldamist ning ka koolitusi kõikidele sihtrühmadele. Nimetan selle e-Governance Toolkitiks. Tundub, et see idee meeldib päris paljudele.